Laitilan oppaat 20-vuotta

Laitilan oppaiden historiaa
  • 14.10.2017, Pirkko Lavila
  • päivitys 2.10.2018, Virpi Rantala

ALKUTAIPALEELTA

Kaikki alkoi siitä, kun Vakka- Suomen kunnat aloittivat 1990-luvun alkuvuosina Matkailun kehittämisprojektin, jonka avulla markkinoitiin alueen matkailullisia kohteita ja tapahtumia. Samalla huomattiin oppaiden tarve.

Ensimmäinen Suomen Opasliiton hyväksymä matkailuoppaan kurssi aloitettiin Laitilassa syksyllä 1995 kansalaisopiston ja Laitilan Matkailu ry:n toimesta. Ensimmäiset kahdeksan auktorisoitua opasta Laitilaan valmistuivat vuoden 1996 lopussa. He olivat Ritva Antola, Hannele Elo, Raimo Heikkilä, Katriina Kaitila-Karttunen, Lea Koskinen, Pirkko Lavila, Annikki Nyholm ja Martti Perävainio.

Uusia oppaita tarvitaan aina ja niinpä Laitilan Oppaat ry on järjestänyt yhteistyössä Vakka-opiston kanssa useita paikallistason matkailuoppaan kursseja ja "vanhoille oppaille" näyttökokeita eli auktorisoinnin uusimisia.

Syksyllä 2016 alkoi uusin Laitilan Oppaiden järjestämä opaskurssi. Vakka-opisto järjesti kurssillemme muutamia luentoja. Uusiksi oppaiksi keväällä 2017 valmistuivat Irmeli Corsini, Anne Jacksen, Seppo Paavola, Marjatta Sandström ja Hille Vuorinen. Muut auktorisoidut oppaat ovat Ritva Antola, Soile Hänninen, Katriina Kaitila-Karttunen, Lea Koskinen, Pirkko Lavila, Riitta Lehtonen, Annikki Nyholm, Virpi Rantala, Terhi Sinisalo, Sirpa Venho, Jukka Veranen, Kirsti Vuorela ja Tapio Vuorela eli yhteensä 18 opasta.

UUDEN OPPIMISTA

Tämä 20 v on näyttänyt, että oppaan elämä on uuden tiedon hakemista ja sen omaksumista. Kursseja, luentoja, opintokäyntejä, kirjallisia töitä. Kirjasto on tullut tutuksi tietolähteiden hakupaikkana. Nykyään internetin koko kirjo on käytettävissä. Laitilan oppaat ovat osallistuneet paitsi omiin kursseihin niin myös naapurikunnissa järjestettyihin koulutuksiin.

Esihistoriakoulutusta

Lounais-Suomen käsi - ja taideteollisuusoppilaitoksen hallinnoiman Matka muinaisuuteen - projektin myötä sukellettiin vakkasuomalaiseen esihistoriaan. Tarkoituksena oli esihistoriallisen kulttuuriperinnön hyödyntäminen matkailullisesti. Laitilassa järjestettiin oma esihistoria-kurssi kansalaisopistossa vv.1999 -2000. Kurssin aikana käytiin tutustumassa Laitilan ja Kalannin muinaisjäännöksiin. Kurssin tuloksena valmistui erilaisia esihistoriareittejä matkailijoille.

Opiskelua Vehmaalla

Vehmaan Rautilassa alkoi syksyllä 2001 Novidan järjestämä Matkanjohtajakoulutus, johon osallistuimme. Onhan yhdistyksemme ”retkeileväistä” joukkoa ja matkanjohtajia tarvittiin. Jatkona matkanjohtajakurssille alkoi Rautilassa Alueopaskurssi, jolta valmistuivat Vakka-Suomen alueoppaiksi Laitilasta Katriina Kaitila-Karttunen, Lea Koskinen, Pirkko Lavila, Annikki Nyholm ja Martti Perävainio. Siinä tuli tutuksi koko silloinen Vakka-Suomi esihistoriasta nykypäivään

Koulutusta

Kirkon opaskoulutukseenTampereen Tuomiokirkossa osallistui Pirkko Lavila ja Tapiolan kirkossa Kirsti Vuorela. Laitilan Pyhän Mikaelin kirkon koulutus järjestettiin oppaille 2001 sekä sama veteraaniopettajille ja oppaille vuonna 2013.

Keväällä 2007 osallistuttiin Innostava museo- kiehtova kotiseutu koulutukseen. Koulutuksessa opiskeltiin museoesineiden hoitoa, suojelua ja tallentamista ja tehtiin retki vakkasuomalaisten museoiden maailmaan.

Vuonna 2015 osallistuttiin Vakka-opiston kurssille Museosta harrastus- yhdeksän illan luentosarjaan, joka käsitteli mm. paikallismuseoita, perinnemaiseman hoitoa, museorakennusten kunnostusperiaatteita ja opastamista museossa.

Oppaiden tulee hallita ensiaputaidon alkeet ja sen vuoksi on yhdistyksemme järjestänyt itse tai Vakka-opiston kanssa EA I-kursseja tarpeen mukaan.

Lisäksi olemme osallistuneet moniin Vakka-opiston järjestämiin Laitila-aiheisiin, kulttuuria, historiaa ja tätä päivää koskeville luennoille sekä tehty tutustumisretkiä eri kohteisiin Laitilassa ja Pyhärannassa.

Kielitaidon kohentamiseksi yhdistys on maksanut yhden vieraan kielen kurssin Vakka-Opistossa. Alkusammutuskoulutus järjestettiin oppaille Laitilan Paloasemalla vuonna 2014. Arkeologiakeskuksen toiminnan aikana oli siellä monia esihistoriaa koskevia kursseja sekä esihistoriaa valottavia luentoja ja näyttelyjä, joista oppaat saivat paljon tietoa opastaessaan ryhmille laitilalaisia esihistoriakohteita. Siellä Laitilan oppaat opastivat ryhmiä luontopolulla.

RETKEILYÄ JA MATKOJA

Opiskelun ja kurssien ohella on järjestetty retkiä ja matkoja lähiseudulle ja muualle Suomessa ja ulkomaille saakka.

Kotiseuturetket

Oppaiden järjestämät, kaikille tarkoitetut, yhden illan kestoiset opastetut, kesällä järjestetyt kotiseuturetket ovat olleet ohjelmassa vuodesta 1998 lähtien. Alkuvuosina iltaretket suuntautuivat eri puolille Laitilaa ja nykyisin on retket ulotettu Laitilan lisäksi lähikuntiin, kuten Naantalin Livonsaaren yhteisökylään, Raumalle, Euraan, Pöytyälle sekä Kalantiväylän varrella muinoin olleisiin ja vielä oleviin seitsemään kirkkoon tai kirkonpaikkaan. Yleensä retkiin sisällytetään mielenkiintoisia, uusia matkailukohteita. Retket ovat saaneet vuosi vuodelta yhä suuremman suosion niin, että viime vuosina eivät kaikki halukkaat ole aina mahtuneet mukaan.

Muut retket

Vuosien saatossa retket ovat kysynnän myötä laajentuneet niin, että on järjestetty päivän ja viikonlopun retkiä eri puolille Suomea ja ulkomaille. Ehkä mieleenpainuvimpia olivat matkat Vanhaan Valamoon, rakennettuun Lejren kivi-ja rautakauden kylään (Tanskassa) ja matkat Itä-Suomeen, Pohjois-Karjalaan ja Merikarvialle Satakuntaan.

Kotimaassa on tehty kaikille avoimia Ruskaretkiä Leville ja Ivaloon. Näillä retkillä on ollut myös päivän piipahduksia mm. Tromssassa, Sodankylässä ja Reidar Säreistöniemen kodissa ja ateljeessa ja olemme pitäneet näillä matkoilla tulevaisuusseminaareja.

Kotimaassa on järjestetty joko pelkästään oppaille tai oppaiden lisäksi myös muille henkilöille kulttuuri-, taide- ja teatteriretkiä mm. Turkuun, Naantaliin ja Tampereelle, jossa vakiokohteena on ollut Kustaa Hiekan taidemuseo, muita kohteita olivat mm. Villa Urpo Ylöjärvellä ja Verkatehtaalla olevat näyttelyt.

Päivän tai illan retkillä ovat tulleet tutuiksi Maatalousmuseo Sarka ja Loimaan seutu, Pukkilan kartano ajopeleineen ja ryytimaineen, Nakkilan ja Harjavallan seutu eri kohteineen, erikoisempi retkikohde oli tutustuminen mynämäkeläiseen robottinavettaan. Turun saaristo tuli tutuksi saaristoretkellä Saariston Isoa Rengastietä pitkin.

Laitilan oppaat kävivät syksyllä 2016 Raisiossa tutustumassa matkatoimisto Star Tours/ Ritva Anttila järjestämiin matkoihin ja toimintaan. Turussa tutustumiskohteena oli Turun Sanomien painotalo Artukaisissa, jossa saatiin tietoa Sirppujoen Sanomien teon eri vaiheista.

Viro on ollut useimmiten ulkomaille suuntautuvien retkiemme kohde. Sinne on tehty useita teatteri, - baletti- ja konserttimatkoja Tallinnaan, matka Saarenmaalle sekä tehty Viron kartanokierros. On käyty kaksi kertaa ystävyysmatkalla Vôrussa, jossa kohtasimme vôrulaisia oppaita ja keskustelimme yhteistoiminnasta. Vielä on järjestetty kylpylämatkoja Pärnuun.

Näille retkille ja matkoille osallistuminen ei ole oppaille vain tutustumista uusiin paikkoihin vaan omalta osaltaan koulutustapahtuma. Retkillä käytetään paljon paikallisten oppaiden palveluja. Seuraamalla heidän työtään, opimme paljon hyvää ja huomaamme mitä ei kannata omissa opastuksissa käyttää.

TAPAHTUMIA

Laitilan oppaat ovat järjestäneet vuosien saatossa erilaisia tapahtumia.

Perinnetapahtumia

Vuosittain Laitilan Oppaat järjestävät laitilalaisille Poukalla tapahtumia, jotka ovat paikallista alkuperää olevia tai muualta Laitilaan omaksuttuja tapoja. Näitä ovat Nuutinpäivän vietto 13.1., jolloin Poukalla käy yli 100 ”knuutpukkia” mitä erilaisimmiksi hahmoiksi pukeutuneena. Poukalla oppaat tarjoavat pääsiäisyönä pashaa ja vappuna simaa. Kansainvälisenä kananmunapäivänä on laitilalaisille tarjolla munaruokia ja ennen joulua tarjoillaan, peri laitilalaista likokalakeittoa.

Muita tapahtumia

Kustaa Hiekan kulttuuriviikolla on oppailla ollut joka vuosi viikon teemaan soveltuva tilaisuus Poukan talolla. Ensimmäisellä kulttuuriviikolla Laitilan oppilaat kävivät kouluilla kertomassa Kustaa Hiekasta ja sen aikaisesta elämänmenosta.

Kansainvälisenä oppaan päivänä 21.2. järjestettiin aluksi Poukalla kahvitilaisuuksia ja kerrottiin oppaiden toiminnasta tai järjestettiin tutustumisretkiä eri kohteisiin. Viime vuosina on luovutettu Jättiläispatsas henkilölle tai yhteisölle, jotka ovat edistäneet Laitilan tunnetuksi tekemistä. Jättiläispatsaan saajina ovat olleet seuraavat henkilöit tai yhteisöt: ensimmäinen v. 2012 Kaukolan kartanon omistaja Atte Laine, v. 2013 Laitilan Wirvoitusjuomatehdas, v. 2014 Laitilan kulttuurisihteeri Jukka Vehmas, v. 2015 Saloniemen juustolan juuston tekijä Riitta Saloniemi, 2016 murrerunoilija Aila Vuorinen, v. 2017 kaupunginjohtaja Jukka Alkio sekä v. 2018 Hiekan säätiön puheenjohtaja Simo Hiekalle.

Laitilan Oppaat järjesti vv. 2006-2009 kulttuuritoimen kanssa Kauppilan umpipihalla vanhanajan Juhannusjuhlan juhannusaattona ohjelmineen ja ruokailuineen.

Laitilan oppaiden omistamista Kalevala-aiheisista tauluista ja esineistä koottiin Kalevala näyttely Kustaa Hiekan lukutuvan Fredrika saliin 21.2.-3.3.2013.

Laitilan kaupungin järjestämillä iltatoreilla Laitilan oppaat ovat olleet mukana järjestämässä "Laitila Treffejä" ja esittelevät Laitilaa ja jakavat osallistujille pieniä neilikoita.

Untamalan joulumarkkinoiden yhteydessä on oppaat järjestäneet lapsille suunnatun tontturetken. Kustaa Hiekan kulttuuriviikkoon ovat oppaat osallistuneet järjestämällä tilaisuuksia Poukalla ja vuonna 2018 oli jo kolmannet Kustaan Kalaasit, joissa oppaat esittävät ohjelmaa ja kahvipöydässä on ”monterilai” kahvileipää.

HANKKEET

Yhteiset hankkeet

EU:n myötä tulivat projektit toimintaamme. Ensimmäinen kosketus niihin saatiin Laitilan Matkailun hallinnoiman Itäkulman kulttuuri -ja luontoretket - projektin kautta. Tällöin kunnostettiin mm. Siltamäen vesimyllyä ja etsittiin Oromaannokan kivikautinen asuinpaikka ja saatiin sinne esittelytaulu.

Tämän jälkeen Laitilan Oppaat on ollut osallisena Pro Untamala- hankkeessa, jonka avulla kehitettiin Untamalaa kulttuurimatkailun kohteeksi Laitilassa. Em. lisäksi on osallistuttu mm. Vakka-Suomen matkailuprojektiin ja Kulttuuriset juuret - muoseoprojektiin sekä Tarinat tuotteeksi. Perinteen tuotteistaminen-, Matuke- ja Kauppila- aitoa menneisyyttä - hankkeisiin. Nämä hankkeet mahdollistivat sen, että Laitila on voinut olla mukana kansainvälisillä Matkamessuilla Helsingissä. Hankkeisiin osallistuneet ovat tehneet mittavan määrän talkootyötä edistääkseen Laitilan matkailua.

Omat hankkeet

Laitilan Oppaiden omana hankkeena oli Laitilan kylien varhaisvaiheet- hanke. Hanke toteutettiin Ravakan kautta. Hankevetäjänä toimi Jukka Vehmas. Hankkeen tuloksena saatiin nettisivusto Laitilan vanhimpien kylien varhaisvaiheista. Oppaat kuvasivat talkoilla nettisivuston lisäksi satojen kuvien arkiston Laitilasta.

Laitilan Oppaiden Museo puhtaaksi hanke oli vv. 2011-2012 Ravakan tuella. Hankkeeseen kuului aluksi koulutuspäivät. Hankkeeseen palkattiin kaksi alan opiskelijaa kesällä viiden viikon ajaksi. He siivosivat Kauppilan umpipihan aittojen ja kammioiden sekä tallien tilat ja tekivät niihin uudet näyttelyt. Oppaat talkoilivat päärakennuksen siivouksen ja riihessä olevien maataloustyökalujen puhdistuksen. Hankevetäjänä toimi Pirkko Lavila.

JULKAISUTOIMINTA

Sirppujoensanomat

on tullut tutuksi koko Vakka- Suomessa alueen monipuolisena matkaopas-lehtenä ja tietopakettina tapahtumineen. Lehti on samalla Laitilan Oppaat ry:n jäsenlehti. Lehti lehti ilmestyy vuosittain, huhtikuun lopussa ja se jaetaan kaikkiin vakkasuomalaisiin talouksiin, eri matkailukohteisiin ja kauppoihin. Sen painosmäärä on 21000 kpl. Sitä säilytetään kodeissa ja mökeillä koko kesän. Laitilan Oppaat ovat vastanneet lehden ilmoitushankinnasta ja sisällön tuottamisesta koko sen julkaisemisen ajan, 20 vuotta, aluksi yhdessä Laitilan Matkailu ry:n kanssa, joka kuitenkin vuonna 2005 luovutti lehden julkaisuoikeudet yhdistyksellemme.

Laitla Muarin köökistä

Monen laitilalaisen lahjapulman on vuosien varrella ratkaissut Laitilan murteella kirjoitettu Laitla Muarin köökistä- keittokirja, joka julkaistiin v. 2000 murrebuumin vielä tehdessä tuloaan. Kirjasta on otettu jo neljäs painos.

Laitila-kalenteri

Toinen hyvä (joulu)lahja oli Laitila-kalenteri, jota julkaistiin vuosittain vuosina 2000 - 2007. Niissä esiteltiin Laitilaa eri näkökulmista. Aiheina ovat olleet mm. rautakautiset kylät, laitilaisia merkkihenkilöitä ja viimeiseksi oli Keskuskadun vanhat ja nykyiset rakennukset historioineen.

Esitteitä, kortteja, paperinukkeja

Erilaisia esitteitä Laitilasta on tehty yhteistyössä kaupungin ja seurakunnan kanssa sekä omana tuotantona. Oppaat painattivat paperinukkesarjan Kaukolan kartanon omistajista kreivitär Anna Sofiasta ja Kustaa Kustaanpojasta. Paperinuket piirsi Tuulikki Vaajasaari. Oppaiden toimesta on julkaistu kahdeksan kortin korttisarja Laitilasta.

MATKAILUN MARKKINOINTIA

Olemme mahdollisuuksiemme mukaan edistäneet Laitilan matkailua osallistumalla matkailuun liittyviin tapahtumiin, joissa on esitelty Laitilan matkailukohteita, valmiita Laitila-kierroksia ja Laitilan kaupunkia, etenkin ryhmämatkojen järjestäjille ja myös yksityisille matkailijoille. Yhteisten hankkeiden tuella oli Laitilalla mahdollisuus osallistua MatkaMessuilla Helsingissä Vakka-Suomen osastolla useana vuonna.Näiden aikana ryhmämatkojen määrä Laitilassa kasvoi vuosi vuodelta. Vuosittain oppaat käyvät vieläkin tutustumassa MatkaMessujen antiin.

Oppaat ovat osallistuneet Matkailun myyntipäiville Naantalissa, Suoma- messuille ja Turku Touringin järjestämille matkamessuille Turussa. Senioritapahtumissa eri paikkakunnilla Varsinais-Suomessa sekä Laitilan kaupungin järjestämille Laitila Treffeille - matkailutapahtumaan Laitilan kaupungintalolla on osallistuttu vv. 2009 ja 2016 omalla osastolla ja järjestämällä opastettuja kierroksia treffeille tulleille matkanjärjestäjille ja muille osallistujille.

YHTEISTYÖ

Yhteistyö ja talkoohenki on voimavara, jolla opastoimintaa ja laitilalaista matkailua on viety viime vuosina eteenpäin. Erittäin hedelmällistä yhteistyötä opasyhdistyksellä on ollut Laitilan kaupungin ja seurakunnan kanssa.

Kauppilan umpipiha ja Pyhän Mikaelin kirkko

Entisestään yhteistoiminta tiivistyi Laitilan kulttuuritoimen kanssa, kun opasyhdistys v. 2003 otti hoidettavakseen kesäisin Kauppilan umpipihan esittelyn ja opastuksen. Kauppilassa on pidetty monet siivoustalkoot, on hoidettu ympäristöä, niin että kaikki on kunnossa kesän vieraiden tulla ja syksyllä saatettu jälleen talvikuntoon odottamaan seuraavaa kevättä.

Yhteistyö Laitilan seurakunnan kanssa alkoi v. 2000, josta alkaen oppaat vastasivat aluksi kesäsunnuntaisin Laitilan kirkon opastuksesta. Tiekirkon aikana, olemme yhdessä Veteraaniopettajien kanssa olleet kirkossa¨10 viikkoa/kesä ”kirkonvahteina” opastamassa matkailijoita, joiden määrä on viime vuosina tuntuvasti lisääntynyt.

Paljon huomiota sai piispa Eerik Sorolaista käsittelevä seminaari 2006, joka oli Laitilan seurakunnan, Kulttuuriseura Untamalan ja Laitilan Oppaiden aikaansaannos.

Muuta yhteistoimintaa

Yhteistyömme Kaukolan kartanon nykyisen omistajan kanssa on ollut monimuotoista. Kartanon korjauksen valmistuttua Laitilan Oppaat järjesti kartanoon tutustumismatkoja ja tarvittaessa oppaat olivat isännän apuna yleisötilaisuuksissa. Atte Laine on ollut monta kertaa yhdistyksemme Ruotsin matkoilla mainiona ja asiantuntevana oppaana.

Kanssakäyminen naapuriyhdistysten kanssa

alkoi, kun Euran oppaat kutsuivat meidät luokseen vuonna 2001. Retkellä tutustuimme Euran ja Köyliön kohteisiin ja vierailumme päättyi Kauttuan Ruukinpuiston kävelykierrokseen.

Laitilan Oppaat kutsuivat 25.5.2004 vakkasuomalaiset naapuriyhdistysten edustajat ja Ala-Satakunnan ja Rauman seudun oppaat tutustumaan Arkeologiakeskus Untamalaan luontopolkuineen, Untamalan kirkkoon ja Sarkin Museoon.

Vuonna 2006 kutsuimme kaikki naapuriyhdistysten edustaja Poukalle kansainvälisenä matkailuoppaan päivänä yhdistyksemme 10- vuotisjuhlien merkeissä.

Laitilan Oppaat järjestivät vuonna 2009 vakkasuomalaisten, Rauman ja Euran oppaiden yhteisen palaverin Sualaspuaris Ukissa, jossa keskusteltiin mahdollisesta yhteistyöstä eri opasyhdistysten kesken.

Suomen Opasliiton liittokokouksiin ja etenkin Lounais-Suomen kevät- ja syysaluekokouksiin on osallistuttu aina usean oppaan voimalla. Ovathan nämä kokoukset lisäksi oivallisia koulutustilaisuuksia.

Laitilan Oppaat ry on järjestänyt toimintansa aikana kolmesti SOL:n Lounais-Suomen alueen aluekokoukset Laitilassa. Kokoukset pidettiin Laitilan kaupungintalolla. SOL:n Lounais-Suomen alueen opasyhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien palaveri järjestettiin Poukalla 2006.

Laitilan Oppaiden edustaja on osallistunut Laitilan kaupungin kylien neuvottelukunnan kokouksiin ja yhdistyksemme on ollut kylien iltatorilla, esittelemässä toimintaansa.

Vuosittain on Laitilan Oppaat luovuttaneet 100 €:n stipendin yhdelle lukion oppilaista, joka on kiinnostunut historian tai kulttuurin harrastamisesta tai opiskelusta.

MUUTA MATKAN VARRELTA

Opaspuvut

Kun yhdistys oli virallisesti rekisteröity, piti saada oppaille ”viralliset” opaspuvut. Laitilalaiset artesaaniopiskelijat Asta Kaitila ja Tiina Vuorela Lounais-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta suunnittelivat keskiaikaan viittaavat naisen- ja miehen puvut, jotka valmistuivat vuonna 2002 silloisille oppaille.

Hallintoa

Byrokratiaakin tarvitaan yhdistyksemme toiminnan toteuttamisessa. Poukan talo tällä hetkellä Laitilan matkailun info-pisteenä, laitilalaisten järjestöjen ja yksityisten henkilöiden kohtauspaikkana sekä Laitilan Oppaiden toiminnan keskuksena.

Sihteerinä ovat toimineet Ritva Antola 1997-1999, Pirkko Lavila 2000-2010, Riitta Lehtonen 2011, Soile Hänninen 2012-2014, ja Virpi Rantala 2015-.

Laitilan Oppaat ry:n hallituksessa ovat toimineet jäseninä auktorisoidut oppaat. Hallituksen jäsenmäärä on vaihdellut vuosien saatossa. (Soile Hänninen 2015, Pentti Isotupa 2010-2015, Katriina Kaitila-Karttunen vv. 1997-2011. Lea Koskinen 1997-2010, Pirkko Lavila 1997-2010 ja 2011-2012, Annikki Nyholm 2001-2002, Virpi Rantala 2007-2010 ja 2014-2018 Sirpa Venho 2015-2018, Jukka Veranen 2013-2014 ja 2016, Kirsti Vuorela 2011-2018 ja Tero Vuorela 2007.)

Vuonna 2017 hallituksessa toimivat Lea Koskinen puheenjohtajana, Virpi Rantala sihteerinä, Kirsti Vuorela taloudenhoitajana ja jäseninä Sirpa Venho, Jukka Veranen.

Kuukausikokoukset

Yhdistyksessä aloitettiin oppaiden kuukausikokousten pitäminen elokuussa 2003. Kokousten tarkoituksena on, että tiedonkulku oppaiden kesken on aukotonta, koska kaikki asiat käsitellään ensin näissä kokouksissa ja hallitus sitten hyväksyy tai hylkää esitetyt asiat. Lisäksi pöytäkirjat lähetetään sähköpostilla kaikille oppaille.